Strategia pentru Dezvoltare Rurală a Județului Teleorman pentru perioada 2023-2030

Elaborată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității insituționale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”, cod SMIS 126118

În calitate de beneficiar, Consiliul Judetean Teleorman implementeaza în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 298 de 13 decembrie 2018, proiectul “Îmbunătățirea capacității institutionale și de planificare strategică a administrației publice din județul Teleorman”, co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 – 2020. Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea capacității institutionale și de planificare strategică a administrației publice din judetul Teleorman, în vederea creșterii calității deciziilor și a dezvoltării mecanismelor de fundamentare a inițiativelor de politici publice la nivel judetean. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a județului Teleorman pentru perioada 2023 – 2030 – se constituie ca un rezultat al proiectului.
Puteți consulta mai jos versiunea draft a Strategiei de Dezvoltare Rurala a judetului Teleorman pentru perioada 2023 – 2030. Așteptăm observațiile și sugestiile Dumneavoastră cu privire la conținutul Strategiei, prin completarea formularului de contact sau prin transmiterea în scris a observațiilor la adresa: office@synesispartners.ro.

Ce reprezintă o Strategie de Dezvoltare Rurală?

Strategiile de Dezvoltare Rurală reprezintă elemente cheie al căror scop este reprezentat de asigurarea unei viziuni coerente de dezvoltare la nivelul mediului rural, transpuse într-un portofoliu de propuneri prioritare sau fișe de proiect, ideal sprijinite de comunitate și finanțabile de către Uniunea Europeană, în cadrul perioadei de programare 2021-2027.
Strategiile de Dezvoltare Rurală trebuie să sprijine comunitățile locale, să stimuleze economia și să protejeze mediul înconjurător. Aceste strategii pot include investiții în infrastructură, sprijin pentru agricultură și diversificarea activităților economice, îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională, conservarea mediului și valorificarea patrimoniului cultural, și încurajarea participării comunităților în procesul de dezvoltare.
Strategia de Dezvoltare Rurală a Județului Teleorman pentru perioada 2023-2030 reprezintă documentul de referință ce va sta la baza investițiilor viitoare în infrastructura și serviciile publice și private necesare creșterii atractivității și a calității vieții în zonele rurale, a dezvoltării capitalului economic și uman, a accesibilității și conectivității la rețelele de transport și energie, protejării patrimoniului natural și cultural.

De ce este nevoie de o Strategie de Dezvoltare Rurală?

Necesitatea de elaborare a strategiei se justifică prin existența unei populații numeroase cu reședința în mediul rural dar și prin faptul că documentul reprezintă baza strategică în care vor fi incluse obiective, priorități și măsuri de dezvoltare, care vor fi materializate sub forma unui portofoliu de proiecte, fiind nevoie ca aceste proiecte să fie corelate din punctul de vedere al eficienței, la capacitatea de auto-susținere financiară a comunelor și populația deservită, identificând acele proiecte care trebuie dezvoltate prin colaborarea mai multor localități rurale.
Propunerile de dezvoltare cuprind acțiuni în conformitate cu obiectivele strategice și sectoriale pentru a răspunde nevoilor a trei grupuri majore: cetățeni, agenți economici și vizitatori/turiști, nevoi a căror rezolvare consolidează pilonii dezvoltării a societății, respectiv economie, social și mediu.
Strategia de Dezvoltare a Județului Teleorman urmărește îmbunătățirea condițiilor socio-economice și culturale din spațiul rural din Teleorman, pentru atingerea nivelului mediu de dezvoltare a țărilor Uniunii Europene, din prisma principalilor indicatori ai dezvoltării durabile.

Implicarea comunității, element esențial!

Strategia aparține în primul rând comunității locale.
SDR este rezultatul unui demers cât mai incluziv și transparent, de aceea comunitatea este implicată pe tot parcursul elaborării sale. Implicarea constă în inițierea dialogului public și a consultărilor cu toți factorii interesați (cetățeni, mediul public, privat, ONG, investitori) încă de la anunțul intenției de elaborare a unei strategii, menținându-se pe tot parcursul său pentru a determina proiectele / prioritățile de dezvoltare.

Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Rurală a județului Teleorman este de a corela în mod rațional ansamblul politicilor și programelor publice ale dezvoltării spațiului rural din județul Teleorman cu direcțiile și practicile dezvoltării durabile ale județului Teleorman, ale Regiunii Centru, ale României și Uniunii Europene.

Județul Teleorman

Județul Teleorman este amplasat în partea de sud a țării, în regiunea Sud Muntenia, teritoriul său fiind încadrat de județele Argeș și Dâmbovița la nord, Giurgiu la est și Olt la vest. Judeţul Teleorman este format din 3 municipii, 2 oraşe şi 92 de comune, cu 231 de sate și este unul dintre cele mai ruralizate județe, suprafața rurală reprezentând 66,73% din întreaga suprafață a județului.

Mediul rural al județului Teleorman poate fi caracterizat printr-o puternică dezvoltare a sectorului agricol. Fiind un județ de câmpie cu o suprafață mare arabilă, județul dispune de un sol cu grad ridicat de fertilitate de cernoziom, brun-roșcat de pădure, fapt ce permite posibilitatea unor investiții deosebit de avantajoase în agricultură. Astfel, un avantaj al reliefului este potențialul solurilor care prezintă un grad ridicat de fertilitate naturală, favorabil dezvoltării de culturi agricole.

Formular de contact

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search